Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING

Site-editor

Attijariwafa bank Europa

Marketing diensten

6-8 rue Chauchat – 75009 Paris

Tel : 01 53 75 75 00

Fax : 01 53 75 75 20

 

Swift BCMAFRPP – RCS PARIS 485 031 181 – Code APE 64 19Z

N° TVA : FR 47 485 031 181 00244

 

Verantwoordelijke voor publicatie

Mevrouw Abla BENABDALLAH, directeur marketing en communicatie voor Europa

 

Neem contact op met webmaster

infos@attijariwafa.net

 

HostingGastheer

INFOMANIAK NETWORK SA – 25 rue Eugène-Marziano – 1227 Les Acacias, Suisse
Tel. : +(41) 22.820.35.44

 

Site ontwerp/productie

Logiq. Digital

5 place Tristan Bernard – 75017 PARIS

Tel. : +(33) 1.72.38.99.72

contact@logiq-group.com

 

Foto’s/visuals

Gettyimage

WETTELIJKE WAARSCHUWING: DE UITGEVER TREKT DE AANDACHT VAN DE GEBRUIKERS VAN ZIJN SITE OP DE HIERONDER PUNTEN

VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK

Deze site is een informatiesite gericht op zowel klanten van Attijariwafa bank Europe als niet-klanten. De producten en diensten die op deze site worden voorgesteld, zijn bedoeld om te worden aangeboden en gebruikt in overeenstemming met de contractuele voorwaarden en de geldende tarieven en zijn voorbehouden aan klanten die op het Belgische grondgebied zijn gedomicilieerd. Deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De enige toegang tot de site door een klant of prospect impliceert aanvaarding van deze voorwaarden.

ALGEMENE VOORSTELLING

Op de website van Attijariwafa bank Europe is het volgende mogelijk:

 

  • Informatie raadplegen over de verschillende producten en diensten die de bank aanbiedt
  • Het eventuele verzoek om informatie over de verschillende producten en diensten.
  • De mogelijke aanvraag voor producten via de online formulieren.
  • Het eventuele terugbelverzoek via de online formulieren.

Elk abonnement op een product en/of een dienst aangeboden door Attijariwafa bank Europe is pas geldig na bestudering en aanvaarding van het dossier door de bank, volgens de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de ondertekening van het contract.

VERSTREKTE INFORMATIE

Deze site bevat in het bijzonder informatie die beschikbaar is gesteld door externe bedrijven of hyperlinks naar andere sites die niet ontwikkeld zijn door de bedrijven van de Attijariwafa Bank Group. De inhoud die op deze site beschikbaar wordt gesteld, is bedoeld voor informatieve doeleinden. Het bestaan van een link van deze site naar een andere site vormt geen validatie van deze site of de inhoud ervan. Het is aan de internetgebruiker om deze informatie met onderscheidingsvermogen en een kritische geest te gebruiken. De uitgever kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden. Elke hyperlink naar deze site moet het onderwerp zijn van de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever. U wordt herinnerd aan de risico’s die inherent zijn aan de elektronische verzending van informatie: vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden zijn mogelijk. Deze informatie wordt geleverd zoals ze is, ongeacht de bron.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze site is eigendom van Attijariwafa bank Europe, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 6-8 rue Chauchat 75009 PARIJS, welke alle intellectuele eigendomsrechten bezit. De site en de inhoud ervan zijn onderworpen aan wettelijke bescherming onder literair en artistiek eigendom en industrieel eigendom. Toegang tot de site geeft u geen enkel recht op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site, die het exclusieve eigendom blijven van Attijariwafa bank Europe. De elementen die toegankelijk zijn op de site, in het bijzonder in de vorm van teksten, foto’s, afbeeldingen, iconen, software, databases, worden ook beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten en andere privérechten die Attijariwafa bank Europe bezit. U mag onder geen enkele omstandigheid de gehele of een deel van de site kopiëren, reproduceren, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, op welk medium dan ook, op welke manier dan ook, of een deel ervan exploiteren, hetzij tekst, afbeeldingen of geluid. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Attijariwafa bank Europe. U wordt erop gewezen dat dit verbod in het bijzonder maar niet uitsluitend betrekking heeft op praktijken zoals scrapping of het gebruik van robots met het doel om enig element van de site te extraheren of te reproduceren, inclusief de aanbiedingen van producten of diensten die daarin worden gepresenteerd, met name voor commerciële doeleinden. . Het niet naleven van deze regels kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Het gebruik dat niet eerder is goedgekeurd door Attijariwafa bank Europe, om welke reden dan ook, van de gehele of een deel van de site kan het onderwerp zijn van enige gepaste actie, in het bijzonder een actie wegens inbreuk.

ONDERSCHRIJVEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

De producten of diensten die op de site worden voorgesteld, zijn bedoeld voor volwassenen ouder dan 18 jaar die in België wonen. Geen van deze producten of diensten zal door de bank aan een persoon worden geleverd als de wet van zijn land van herkomst, of van enig ander land dat hem aangaat, dit verbiedt. De lezer van dit bericht wordt verzocht zich ervan te vergewissen dat hij wettelijk bevoegd is om verbinding te maken met deze site in het land van waaruit de verbinding tot stand wordt gebracht.

PRIJZEN

De toegang tot deze site is gratis, met uitzondering van internetserviceproviders en telefooncommunicatiekosten die rechtstreeks door de operators worden gefactureerd.

COMPUTERRECHT EN VRIJHEDEN: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven, kunt u op elk moment, op verzoek en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op commerciële prospectie (‘direct marketing’) door Attijariwafa bank Europe in België en/of uw toestemming intrekken voor de uitwisseling van gegevens over u die in alle bestanden voorkomen voor gebruik door het bedrijf, haar agenten en de betrokken beroepsorganisaties, voor directmarketingdoeleinden; er zal zo spoedig mogelijk rekening mee worden gehouden.

 

Tenzij u schriftelijk bezwaar maakt, kan deze informatie worden gebruikt door Attijariwafa bank Europe en haar dochterondernemingen om u andere producten en diensten te leveren, ook in het kader van partnerschappen. Ze kunnen worden meegedeeld aan onderzoeksbedrijven, met het oog op enquêtes die anoniem worden verwerkt en die geen aanleiding geven tot enig commercieel verzoek. Het recht op toegang en rectificatie kan worden uitgeoefend op het volgende adres: Attijariwafa bank Europe, 6-8, rue Chauchat 75009, Parijs (gelieve een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart bij te voegen voor elk verzoek).

 

De persoonsgegevens van de betrokken natuurlijke persoon worden door Attijariwafa bank Europe in België en de andere vennootschappen van de Attijariwafa Bank Group gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie strikt vertrouwelijk verwerkt. Het internet biedt echter geen totale veiligheid, respect voor het privéleven kan enkel gegarandeerd worden indien de persoonsgegevens worden doorgegeven via communicatiemiddelen waarvan Attijariwafa bank Europe in België uitdrukkelijk aangeeft dat ze beschermd zijn.

Back To Top