Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
skip to Main Content
Attijariwafa bank Europe
Spaarrekening

Spaarrekening

IN HET KORT

De Spaarrekening is een interessante oplossing om te sparen en is altijd beschikbaar indien nodig.

 • Heeft u een bedrag dat u wil sparen?
 • Wil u in uw eigen tempo sparen om bij een harde klap kapitaal op te bouwen?
 • Wilt u op elk moment uw kapitaal kunnen opnemen?

IN DETAIL

KENMERKEN VAN DE SPAARREKENING

De spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening. Op dit product is het Belgische recht van toepassing.

Minimale storting: minimum € 10

Looptijd van het product: onbepaald

Rendement van de spaarrekening

 • De rentevoet van uw spaarrekening is de actueel geldende. U kan hem raadplegen op het kantoor of door hier te klikken
  • Basisrentevoet: 0.01%
  • Getrouwheidspremie: 0.10%
 • De percentages worden berekend op jaarbasis en kunnen op elk moment veranderen. De klanten worden via de rekeninguittreksels of via speciale post van deze tariefwijzigingen op de hoogte gebracht.
 • De interesten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting en roerende voorheffing tot € 980. Dit bedrag loopt op tot € 1 960 voor rekeningen die op naam van gehuwde of wettelijk samenwonende partners werden geopend. Daarboven zijn de interesten onderworpen aan de onroerende voorheffing van 15%.

Meer informatie

Lees, alvorens een spaarrekening te openen, het document met essentiële spaardersinformatie, klik hier.

Voor het raadplegen van de algemene bankvoorwaarden, klik hier.

Uw spaarrekening in de loop van de tijd

 • Kredietrisico: In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen of kan hij verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die niet gedekt zijn door het depositobeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen.
 • Risico op inflatie: Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

De tarieven

Aan het openen en beheren van de spaarrekening zijn geen kosten verbonden.(1)

Download en raadpleeg de tarievenlijst van alle producten en diensten van Attijariwafa bank Europe om het tarief van de spaarrekening terug te vinden.

VOORWAARDEN

Uw rekening openen

Het openen van een spaarrekening is gemakkelijk …

 • U bent minimaal 18 jaar oud (2)

Ga naar een agentschap met de volgende documenten:

 • Uw Belgische nationale identiteitskaart of uw geldig paspoort of verblijfsvergunning in België.
 • Het bewijs van adres dateert van minder dan 3 maanden.
 • Bewijs van inkomen.

Vergeet niet

U kunt uw Spaarrekening openen als individuele rekening of als gezamenlijke rekening.

Sluiting van uw rekening

U kunt uw Spaarrekening op elk gewenst moment sluiten. In het geval van afsluiting vóór de vervaldag, wordt de rente die gedurende het jaar is verworven op deze datum stopgezet.

Depositogarantiefonds en afwikkelingsfonds

Wilt u het document raadplegen? Heel eenvoudig, u hoeft alleen maar op de downloadknop te klikken.

Bezwaar en klachten

Wenst u een bezwaar in te dienen?

De klantendienst van Attijariwafa bank Europe houdt rekening met uw opmerkingen. Ga naar de klachtenpagina.

LATEN WE SAMEN VERDER GAAN

(1) Indien u ervoor kiest om uw rekeningafschriften per post te ontvangen, worden er verzendkosten aangerekend volgens de gewenste verzendfrequentie. Details zijn beschikbaar in de tarievenlijst.

(2) De opening van een spaarrekening voor een minderjarige moet worden uitgevoerd door een wettelijke vertegenwoordiger.

Back To Top