Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
GROEPERING VAN KREDIETEN

GROEPERING VAN KREDIETEN

Krediet bedoeld om al uw projecten te realiseren

WAARSCHUWING, GELD LENEN KOST OOK GELD

IN HET KORT

De groepering van leningen maakt het mogelijk om minstens twee consumptieve leningen (lening op afbetaling en/of kredietopeningen) te groeperen en eventueel een bijkomend bedrag te lenen (maximaal 50% van het totale bedrag). Alles om slechts één maandelijks bedrag per maand te betalen en één aanspreekpunt te hebben.

 

 • Heeft u meerdere lopende kredieten bij verschillende kredietverstrekkers?
 • Wilt u ze groeperen en elke maand slechts één lening aflossen?
 • Wilt u het beheer vereenvoudigen?

De kredietpool van Attijariwafa Bank Europe is de beste oplossing voor u!

EENVOUD: eenmalige lening, maandelijkse betaling en contactpersoon in overeenstemming met de wet
ECONOMIE: aantal opnames verminderd
VEILIGHEID: maandelijkse betalingen zijn vooraf gekend en aangepast aan uw project
IN SAMENWERKING MET ALPHACREDIT
GEEN DOSSIERKOSTEN

VOORBEELD

Lening op afbetaling van 18.300 € gedurende 82 maanden tegen een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 7,49%, u vergoedt 82 maandelijkse afbetalingen van 284,42 €, exclusief optionele verzekering.

De totale kosten van de lening bedragen 23.322,44 €. De vaste beleningsrente bedraagt 7,24%.

 

Let op, geld lenen kost ook geld.

IN DETAIL

KREDIETGROEPERING, GEBRUIKSAANWIJZING

Uw kredietgroepering

 • Leningbedrag: van 2.500,01 € tot 75.000 €.
 • Aflossingsperiode: van 12 tot 120 maanden.
 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP) vastgesteld op 10%, ongeacht de aflossingsperiode.

Ondersteuning bij alle formaliteiten om de oorspronkelijke kredietverstrekkers terug te betalen, in overeenstemming met de wet.

 

Let op: het doel van de kredietconsolidatie is om minimaal twee lopende kredieten terug te betalen. Bijgevolg is de terugkoop van een enkele lening (onroerend goed of consument), vergezeld van geldfinanciering, uitgesloten van dit mechanisme.

Uw terugbetalingen

Bij gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing(1) :

 • Als uw contract over meer dan een jaar afloopt, wordt u 1% van het resterende kapitaal gevraagd.
 • 0,5% van het resterende kapitaal is vereist als uw contract binnen een jaar eindigt.

In geval van eenvoudige laattijdige betaling kan de kredietgever de klant vorderen:

 • Onbetaald verschuldigd kapitaal
 • Het bedrag van de totale kosten van het verschuldigde en niet betaalde krediet
 • Late rente
 • Portokosten

In geval van niet-betaling van 2 termijnen of een bedrag gelijk aan 20% van het totale terug te betalen bedrag, dat niet is uitgevoerd één maand na de neerlegging bij Bpost van de ingebrekestelling (aangetekende brief), zal dit resulteren in de verbeurdverklaring van de duur of beëindiging van het contract. In dat geval kan de geldverstrekker bij u aanspraak maken op:

 • Onmiddellijke terugbetaling van het openstaande saldo
 • Betaling van de volledige kosten van het verschuldigde en niet betaalde krediet
 • Betaling van vertragingsrente (verhoogd met een coëfficiënt van 10%)
 • De betaling van een eenmalige vergoeding gelijk aan 10% van het openstaande saldo voor de eerste schijf van 7.500 € en gelijk aan 5% van het uitstaande saldo boven het bedrag van deze eerste schijf
 • In geval van een gekarakteriseerd betalingsincident (vanaf 3 betalingsachterstanden), zal de kredietgever de betalingsachterstanden melden aan de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België.

Uw optionele verzekering

U kunt uzelf dekken in geval van overlijden, blijvende en totale arbeidsongeschiktheid (BTA) of totale tijdelijke arbeidsongeschiktheid (TTA).

 

Let op: De looptijd van de garanties is maximaal gelijk aan de kredietduur waaraan het lidmaatschap is gekoppeld.

VOORWAARDEN

Uw abonnement

 • U bent minstens 18 jaar oud en u woont in België.
 • U heeft een vast inkomen.

Ga naar een filiaal met de volgende documenten(2) :

 • Uw Belgische nationale identiteitskaart of uw geldig paspoort of verblijfsvergunning in België.
 • Uw laatste loonstrook.
 • Uw laatste rekeningoverzicht.
 • Uw IBAN.

Vergeet niet: Als u een kaart als resident heeft, mag de laatste verschuldigde betaling de geldigheidsdatum van uw kaart niet overschrijden. Afhankelijk van uw situatie kunnen er aanvullende documenten worden gevraagd.

LATEN WE SAMEN VERDER GAAN

FAQ

Ik heb geen vast contract/ik ben gepensioneerd, dus ik kan geen aanspraak maken op een lening?

Een van de belangrijkste voorwaarden om voor een lening in aanmerking te komen, is het kunnen aantonen van een regelmatig inkomen gedurende de gehele aflossingsperiode.

Als u echter een gepensioneerde bent, kunt u gemakkelijker profiteren van een consumentenkrediet, u hoeft alleen de nodige bewijsstukken mee te nemen.

Ik betaal al verschillende maandelijkse betalingen, ik zie niet in waarom ik me druk zou moeten maken om een nieuwe lening?

Denk nog eens na, u zult uzelf op geen enkele manier bezwaren met een nieuwe lening, maar integendeel uw maandelijkse betalingen verminderen. Als u een hergropering doorvoert, kunt u al uw leningen in één keer samenvoegen met een enkele maandelijkse betaling. U krijgt dus een opnieuw in evenwicht gebracht budget waarmee u uw koopkracht kunt herstellen

Bij een harde klap of als mijn professionele situatie veranderdt, kon ik mijn lening niet meer terugbetalen.

U heeft de mogelijkheid om in te tekenen op garanties die u toelaten om de deadlines te dekken in geval van overlijden, blijvende en totale invaliditeit, volledig en onomkeerbaar verlies van autonomie en totale tijdelijke arbeidsongeschiktheid. U en uw naasten zijn dus beschermd tegen het risico van insolventie vanwege een van de bovengenoemde redenen.

Ik wil niet gedwongen worden om maandelijkse termijnen te betalen opgelegd door Attijariwafa bank Europe, kan ik dit bedrag vrij kiezen?

U heeft de mogelijkheid om het bedrag van de maandelijkse betaling te kiezen na het toekennen van een nieuw contract met een lagere maandelijkse betaling (te bestuderen met uw adviseur). Houd er rekening mee dat de toekenning van een bestand nooit is gegarandeerd.

Het doel is om buitensporig lange terugbetalingstermijnen te vermijden.

Juridische kennisgeving

(1) De vergoeding kan niet hoger zijn dan het bedrag aan rente dat u in de periode tussen de vervroegde aflossing en de overeengekomen einddatum van het contract heeft betaald.

(2) Dezelfde documenten worden aangevraagd bij de medefinancier, indien van toepassing.

 

Lening op afbetaling onder voorbehoud van aanvaarding van uw verzoek door Alpha Credit NV, kredietgever, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, BTW BE 0445.781.316, RPM Brussel.

Attijariwafa bank Europe, Belgisch bijkantoor. Boulevard Maurice Lemonnier 128 Maurice Lemonnierlaan. Brussel 1000 Brussel

Tel. 32-2-250 02 30 – Fax 32-2-502 96 61 SWIFT WAFABEBB – TVA BE 0884.276.150 BTW. RPM BRUSSELS – RPR BRUSSEL treedt op als kredietmakelaar

Alpha Credit SA is de gegevensbeheerder van persoonsgegevens en Attijariwafa bank Europe is de gegevensverwerker in naam en voor rekening van Alpha Credit SA

Back To Top