Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
Basisbankdienst

Basisbankdienst

De dienst waarmee u onder bepaalde voorwaarden een zichtrekening kunt openen

KORT SAMENGEVAT

Als u geen zichtrekening (meer) heeft, biedt de basisbankdienst u de mogelijkheid om er een te openen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

 

 • Wilt u een zichtrekening openen?
 • Wilt u uw bankzaken beter kunnen beheren?
 • Wilt u profiteren van meerdere bankdiensten die in het basis rekeningpakket zijn inbegrepen?
ESSENTIËLE DIENSTEN IN DE BASISBANKDIENST
HET OPENEN VAN EEN ZICHTREKENING

UW AANMELDING

U aanmelden voor de basisbankdienst

 • U dient:
  • Een natuurlijke persoon te zijn die gedomicilieerd is in België,
  • of buitenlander en legaal resident binnen het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie.
 • Over geen enkele bankrekening te beschikken
 • Geweigerd te zijn voor het openen van een rekening door een bank
 • Geen basisbankdienst OF zichtrekening te hebben bij Attijariwafa bank Europe of een andere bank in België

Indien Attijariwafa bank Europe wordt aangesteld door de Nationale Bank van België in het kader van een procedure voor het recht op een rekening, is het vereist:

 • Om de zichtrekening te openen binnen drie werkdagen na ontvangst van alle documenten die hiervoor nodig zijn.
 • Om u te voorzien van basisbankdienst.

Ga in dit geval naar een filiaal met de volgende documenten:

 • Uw geldig identiteitsbewijs met foto
 • Uw niet-belastingaangifte
 • Een adresbewijs van minder dan 3 maanden oud

Bij het openen van een rekening kunnen andere aanvullende bewijsstukken van de klant worden gevraagd (gebruikelijke bewijsstukken voor een nieuwe instap in een klassieke relatie).

IN DETAIL

DE BASISBANKDIENST, GEBRUIKSAANWIJZING

Betaalmiddelen

 • Een betaalpas waarmee geld kan worden opgenomen en betaald in de Europese Economische Ruimte
 • Betalingen via SEPA-bankoverschrijvingen.

Basisbankdiensten

Conform de geldende regelgeving zijn onderstaande basisbankdiensten inbegrepen in het basispakket dienstenrekening:

 

 • Eén zichtrekening in euro;
 • De kosten voor het houden van de rekening
 • Het uitvoeren van doorlopende betalingsopdrachten en domiciliëringen;
 • Eén Attijariwafa bank Europe-debetkaart met een ondersteuning voor geldopnames in euro’s en betalingen bij handelaren in euro’s binnen de Europese Economische Ruimte;
 • Beheerkosten voor de debetkaart van Attijariwafa bank Europe;
 • e-Attijari;
 • Pakket van 36 manuele debetverrichtingen per jaar inclusief:
  • Geldopnames in euro aan de balie van de vestigingen van Attijariwafa bank Europe in België;
  • Europese overboekingen in euro’s (SEPA-overboekingen) eenvoudig op papier;
  • Afgifte van rekeninguittreksels via e-Attijari of, totdat beschikbaar gesteld, bij gebreke daarvan via afschriftprinter of per post.

Het basis serviceaccount biedt geen machtigingen voor rood staan

Uw tarief

In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de basisbankdiensten een maandelijkse vergoeding van € 1,43, ofwel een jaarlijkse vergoeding van € 17,16. Eventuele door de klant gewenste aanvullende diensten kunnen aangerekend worden tegen het door AWBE gehanteerde standaardtarief.

Download en bekijk de tarievenlijst voor alle bankproducten en -diensten van Attijariwafa bank Europe.

Tarief informatie

Klik op onderstaande knop om het basisbankdienst Prijs Informatiedocument te downloaden en te bekijken.

Uw opzegging

Attijariwafa bank Europe kan de zichtrekeningovereenkomst met basisbankdiensten eenzijdig beëindigen, als aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • U heeft uw depositorekening gebruikt voor operaties waarvan wordt vermoed dat ze illegale doeleinden nastreven;
 • U heeft onjuiste informatie verstrekt;
 • U voldoet niet meer aan de voorwaarden van woon- of verblijfplaats vermeld in de voorwaarden om in aanmerking te komen;
 • U heeft op de betreffende depositorekening langer dan een jaar geen betaaltransactie uitgevoerd;
 • De bank is niet in staat om te voldoen aan de due diligence-verplichtingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
 • U hebt in België een andere depositorekening waarmee u gebruik kan maken van bankdiensten of een rekening waarvan het gemiddelde jaarlijkse cumulatieve tegoed hoger is dan 6.000 EUR.

Als Attijariwafa bank Europe uw rekening wil sluiten, heeft zij het recht om dit te doen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoet(1).

Onze algemene voorwaarden

Wilt u onze algemene voorwaarden inzien? Heel eenvoudig, u hoeft alleen maar op de downloadknop te klikken.

Depositogarantiefonds en afwikkelingsfonds

Wilt u het document raadplegen? Heel eenvoudig, u hoeft alleen maar op de downloadknop te klikken.

LATEN WE SAMEN VERDER GAAN

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe werkt de basisbankdienst ?

Met de basisbankdienst kunt u, als u moeite heeft met het openen van een rekening, er een openen. Het staat de bank vrij om de opening van een zichtrekening te weigeren, mits zij haar beslissing schriftelijk motiveert en u informeert over de procedure voor het recht op de rekening waarvan zij kan profiteren.

(1)De opzegging moet worden medegedeeld via schriftelijke brief die kosteloos aan de klant wordt toegezonden;
De beslissing tot opzegging wordt gemotiveerd, behalve wanneer deze motivering strijdig is met de doelstellingen van de nationale veiligheid of de handhaving van de openbare orde;
Het besluit tot opzegging wordt door de instelling, ter informatie, verzonden naar de Nationale Bank van België;
Een opzegtermijn van minimaal twee maanden wordt jegens de rekeninghouder in acht genomen;
De instelling informeert de cliënt in haar opzeggingsbrief over het bestaan van een dienst klantenrelaties en bemiddeling voor eventuele geschillen in verband met de beëindiging van de depositorekeningovereenkomst.

Back To Top