Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
Injad Sans Frontière

Injad Sans Frontière

Het onmisbare ondersteuningsproduct dat u en uw gezin beschermt

IN HET KORT

Injad Sans Frontière (Injad zonder grens) is een uitgebreid bijstandscontract dat u en uw naasten dekt bij overlijden of ongeval tijdens uw reis van of naar Marokko en Tunesië.

 

 • Wilt u hulp bij overlijden die de repatriëring van het lichaam en de voortijdige terugkeer dekt?
 • Wilt u tijdens uw reizen van of naar Marokko en Tunesië profiteren van medische hulp of autohulp?
 • Heeft u rechtsbijstand nodig die u dekt bij een probleem in het buitenland?

Reken op de hulp van Injad Sans Frontière van Attijariwafa bank Europe!

SERENITEIT: bescherming voor de abonnee en zijn gezin(1)
EFFICIËNTIE: terugbetalingen in euro op de gekozen rekening
EENVOUD: het verzorgen van de administratieve formaliteiten in verband met repatriëring
UW CONTRACT BETALEN
IN SAMENWERKING MET IMA(2), EUROPESE LEIDER IN BIJSTAND
JONGEREN: VOORKEURSRECHT OP UW EERSTE JAAR (3) VAN BIJDRAGE

IN DETAIL

INJAD ZONDER GRENZEN, GEBRUIKSAANWIJZING

Uw hulp bij overlijden

Overlijden van een verzekerde

 • Voorbereiding en repatriëring van het lichaam van de overledene
 • Transport van 2 familieleden naar de plaats van begrafenis
 • Repatriëring van de persoonlijke bezittingen van de overledene op verzoek (tot 90 kg tussen de stad van overlijden en de plaats van begrafenis in Marokko of Tunesië.)
 • Bijdrage begrafeniskosten tot 1.300, – €(4)
 • De vergoeding van graaf en grafconcessiekosten is tot € 10.000 in geval van overlijden en begrafenis in het land van verblijf(5).

Overlijden van een familielid van de verzekerde

 • Vergoeding van 2 tickets voor de verzekerde en hun echtgenoot tot een maximum van 700 €

Of

 • Dekking voor de kosten van een autorit tot 450 €

Uw medische hulp (als onderdeel van uw heenreis of terugreis België-Marokko of België-Tunesië)(6)

 • Vervoer van verzekerde naar de dichtstbijzijnde zorgplaats
 • Vervoer van een gezinslid naar de plaats van zorg voor een periode van meer dan 15 dagen in België of 10 dagen in het buitenland
 • Voorschot medische kosten tot 3.500, – € onder voorbehoud van ondertekening van een schuldbekentenis vooraf door verzekerde indien de medische kosten in het buitenland zijn gemaakt

Uw voertuigbijstand (als onderdeel van uw heen- of terugreis België-Marokko of België-Tunesië)(6)

 • Voorschot reparatiekosten tot een maximum van 1.700 € (7).
 • Immobilisatie van minder dan 5 dagen: lenen van een voertuig en terugbetaling van hotelkosten tot 50, – € per persoon, met een maximum van 250, – € per dag.
 • Immobilisatie langer dan 5 dagen: vervoer van passagiers naar hun bestemming en repatriëring of vervoer van het voertuig.
 • Ondersteuning voor het slepen van het voertuig naar de dichtstbijzijnde garage tot een maximum van 220 € en personenvervoer naar het dichtstbijzijnde stadscentrum.

Uw juridische bijstand(6)

 • Voorschot waarborg tot een limiet van 5.200, – €(7) indien de verzekerde strafrechtelijk aansprakelijk is gesteld door de autoriteiten van het betrokken land als gevolg van een verkeersongeval
 • Dekking voor de kosten van een wettelijk vertegenwoordiger tot een maximum van 1.740, – €.

De tarieven

Wil u de prijzen weten van Injad Sans Frontière (Injad zonder grens)? Het is heel eenvoudig, u hoeft alleen maar onze prijslijst te downloaden.

VOORWAARDEN

 • U woont in België.
 • U schrijft zich in voordat u 65(8) wordt.

Uw abonnement

Om in te tekenen op het bijstandscontract Injad Sans Frontière, gaat u naar een kantoor met de volgende documenten:

 • Uw Belgische nationale identiteitskaart of uw geldig paspoort of verblijfsvergunning in België.
 • Uw Marokkaanse of Tunesische identiteitsbewijs.
 • De bankgegevens van de rekening waarop u terugbetaald wilt worden.

Vergeet niet

Voor meer informatie nodigen wij u uit om het onderstaande document te raadplegen dat een samenvatting geeft van de belangrijkste garanties en uitsluitingen van het contract:

Uw beëindiging

U kunt uw bijstandscontract op elk gewenst moment beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn:

 • 3 maanden voor het aflopen van het contract voor Wafa-bijstand.

Het enige wat u hoeft te doen is ons een aangetekende brief met ontvangstbevestiging sturen of naar uw kantoor gaan.

Onze algemene voorwaarden

Wilt u onze algemene voorwaarden inzien? Heel eenvoudig, u hoeft alleen maar op de downloadknop te klikken.

LATEN WE SAMEN VERDER GAAN

FAQ

Moet ik er over nadenken om mijn Injad Sans Frontière (Injad zonder grens)-contract te verlengen?

Uw bijsatandcontract wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u het opzegt 2 maanden voordat het afloopt.

Ben ik gedekt, zelfs als ik 65 jaar of ouder ben?

Als uw eerste inschrijving plaatsvindt vóór uw 65ste verjaardag, loopt uw Injad Sans Frontière-bescherming door.

Kan ik ervoor kiezen om in België te worden begraven in plaats van in Marokko of Tunesië?

Ja. In geval van overlijden organiseert en betaalt IMA het transport van het lichaam van de plaats van overlijden – in een van de landen(9) – naar de gewenste plaats van begrafenis, hetzij in Marokko, Tunesië of België.

Kan ik profiteren van een speciaal jeugdtarief?

Als u jonger bent dan 30, geniet u van een vermindering van meer dan 50% op uw 1ste premiejaar. Vanaf het 2e jaar garantie wordt het normale tarief toegepast.

(1) Nabijgelegen verwant: echtgenoot, in opgaande lijn (en) en nakomeling (en) in de eerste graad van een verzekerde wiens relatie kan worden bewezen door een administratief attest.

(2)Inter Mutuelles Assistance.

(3)Mensen onder de 30 jaar die een Injad Sans Frontière (Injad zonder grens)-contract onderschrijven, genieten het eerste jaar van voorkeursprijzen. Vanaf het 2e jaar wordt het normale tarief toegepast.

(4) In geval van overlijden en begrafenis in het land van verblijf, kan IMA de repatriëring van het lichaam onbeperkt organiseren. In het geval dat het gezin zelf betaalt voor de repatriëring van het lichaam uit de landen op de lijst, kan IMA maximaal 2.300 € vergoeden (als de begrafenis plaatsvindt in het land van verblijf) en 4.600 € als het overlijden plaatsvindt buiten het grondgebied. De documenten moeten binnen de 90 dagen worden verzonden.

(5) Inschrijving in het agentschap van de optie grafconcessie volgens de in de bijzondere voorwaarden aangegeven grenzen.

(6)Let op: deze garanties worden verleend op meer dan 50 kilometer van de woning van de verzekerde.

(7) Onder voorbehoud van voorafgaande ondertekening van een schuldbewijs door verzekerde.

(8) Onder voorbehoud van aanvaarding door de Verzekeraar en door Attijariwafa bank Europe, kunnen polishouders op het moment van inschrijving ouder zijn dan 65 jaar en jonger dan 70 jaar, mits betaling van een individuele extra premie.

(9) Algerije, Duitsland, Andorra, Oostenrijk, Balearen, België, Bulgarije, Canarische Eilanden, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië en de naburige eilanden, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Marokko, Monaco, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechië, San Marino, Slowakije, Zweden, Zwitserland, Tunesië, Turkije en Vaticaanstad.

Back To Top