Ontvang al ons nieuws!
Schrijf u snel in voor onze webmeldingen, zodat u geen enkel goed plan mist. U wordt gewaarschuwd zodra er nieuws online staat.
Nee Ja
Skip to content
Attijariwafa bank Europe
Online contactverzoek

ONLINE CONTACTVERZOEK

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  U bent klant bij AWBE :  Jamode_edit

  U heeft toegang tot e-Attijari :  Neemode_edit

  Uw verzoek betreft :  Onderwerpmode_edit

  Contact methode :  Per emailmode_edit

  Wenst u gecontacteerd te worden per e-mail of telefonisch? Attijariwafa bank Europe stelt voor het onderstaande formulier in te vullen.

  (*) Verplichte velden

  De persoonlijke informatie die in verband met dit document wordt verzameld, stelt ons in staat uw contactverzoek te verwerken. Ze kunnen ook, met uw toestemming, worden gebruikt door Attijariwafa Bank Europe voor het beheer van de bankrelatie, prospecting en verkooppromotie. Ze kunnen worden onderworpen aan computerverwerking en zijn niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Ze worden bewaard binnen de limieten die worden opgelegd door de hierboven gespecificeerde doeleinden. Ze kunnen worden meegedeeld, binnen de grenzen van de taken die hun zijn toevertrouwd, aan haar partners, onderaannemers en dienstverleners, evenals aan bedrijven van de Attijariwafa Bank Group, gevestigd in of buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overschrijvingen vinden plaats onder voorwaarden die de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens verzekeren. Attijariwafa bank Europe Data Controller heeft een Data Protection Officer aangesteld die u kunt bereiken op het volgende adres: dpo_be@attijariwafa.net. U heeft recht op inzage, rectificatie of wissing, evenals recht op overdraagbaarheid van uw gegevens of beperking van de verwerking. U kunt zich om legitieme redenen ook verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en instructies geven met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van uw gegevens na uw overlijden. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend in uw kantoor of bij het postadres van Attijariwafa bank Europe 128-130 Maurice Lemonnierlaan - 1000 Brussel of per e-mail: dataprotection_be@attijariwafa.net. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevenscontroleautoriteit.

  Back To Top